2014 /2016 /2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

chansneakers chansneakers.store

2014 metų finansinai dokumentai:

Aiškinamasis_raštas_(pdf)

Atsargų_vertės_pasikeitimas_(pdf)

Finansavimo_sumos_pagal_šaltinį_ir_tikslinę_paskirtį (pdf)

Finansinės_būklės_ataskaita_(pdf)

Finansinės_būklės_ataskaitos_tesinys (pdf)

Grynojo_turto_pokyčo_ataskaita (pdf)

Informacija_apie_išankstinius_apmokėjimus_(pdf)

Ilgalaikio_materialiojo_turto_balansinės_vertės_pasikeitimas_per_ataskaitinį_laikotarpį_(pdf)

Informacija_apie_kai_kurias_trumpalaikes_mokėtinas_sumas (pdf)

Informacija_apie_pinigus (pdf)

Informacija_apie_įsipareigojimo_dalį_(pdf)

Informacija_apie_veiklos_segmentus_(pdf)

Nematerialiojo_turto_vertės_pasikeitimas_(pdf)

Pagrindinės_veiklos_kitos_pajamos_(pdf)

Pinigų_srautų_ataskaita_(pdf)

Veiklos_rezultatų_ataskaita_(pdf)

2015 metų finansiniai dokumentai:

Aiškinamasis raštas (pdf)

Atsargų vertės pasikeitimas.(pdf)

Finanasavimo_sumos_pagal_šaltinį ir tikslinę paskirtį. (pdf)

Finansinės_būklės_ataskaita. (pdf)

Finansinės_būklės_ataskaita (1). (pdf)

Grynojo_turto_pokyčio ataskaita. (pdf)

Informacija_apie_išankstinius_apmokėjimus. (pdf)

Ilgalaikio_materialiojo_turto_balansinės_vertės_pasikeitimas_per_ataskaitinį_laikotarpį. (pdf)

Informacija_apie_kai_kurias_trumpalaikes_mokėtinas_sumas. (pdf)

Informacija_apie_per vienerius metus gautinas_sumas. (pdf)

Informacija_apie_pinigus. (pdf)

Informacija_apie_įsipareigojimo_dalį. (pdf)

Informacija_apie_veiklos_segmentus. (pdf)

Nematerialiojo_turto_vertės_pasikeitimas. (pdf)

Pagrindinės_veiklos_kitos_pajamos. (pdf)

Pinigų_srautų_ataskaita. (pdf)

Pinigų_srautų_ataskaita_(1). (pdf)

Veiklos_rezultatų_ataskaita. (pdf)

2016 metų finansiniai dokumentai:

Aiškinamasis_raštas.pdf

Atsargų_vertės_pasikeitimas.pdf

Finansavimo_sumos_pagal_šaltinį_tikslinę_paskirtį.pdf

Finansinės_būklės_ataskaita.pdf

Finansinės_būklės_ataskaita_tęsinys.pdf

Grynojo_turto_pokyčio_ataskaita.pdf

Informacija_apie_išankstinius_apmokėjimus.pdf

Ilgalaikio_materialiojo_turto_balansinės_vertės_pasikeitimas_per_ataskaituinį_laikotarpį.pdf

Informacija_apie_kai_kurias_trumpalaikes_mokėtinas_sumas.pdf

Informacija_apie_per_vienus_metus_gautinas_sumas.pdf

Informacija_apie_pinigus.pdf

Informacija_apie_įsipareigojimų_dalį.pdf

Informacija_apie_segmentus.pdf

Nekilnojamojo_turto_vertės_pasikeitimas.pdf

Pagrindinės_veiklos_kitos_pajamos.pdf

Pinigų_srautų_ataskaita.pdf

Pinigų_srautų_ataskaita_(1).pdf

Veiklos_rezultatų_ataskaita.jpg

2017 metų finansiniai dokumentai:

Aiskinamasis_rastas_4.

Atsargu_vertes_pasikeitimas.pdf

Finansavimu_sumos_pagal_saltini.pdf

Finansines_būkles_ataskaita .pdf

Finansines_būkles_ataskaitos_tesinys_1.pdf

Grynojo_turto_pokyciu_ataskaita_.pdf

Ilgalaikio_materialiojo_turto_balansines_vertes_pasikeitimas_per_ataskaitini_laikotarpi pdf

Informacija_apie_kai_kurias_trumpalaikias_moketinas_sumas_.pdf

Informacija_apie_pinigus.pdf

Informacija_apie_per_vienerius_metus_gautas_sumas_1.pdf

Informacija_apie_segmentus.pdf

Nekilnojamojo_turto_vertes_pateikimas.pdf

Pagrindines_veiklos_pajamos.pdf

Pinigu_sriautu_ataskaita.pdf

Veiklos_rezultatu_ataskaita.pdf