Akcija ''Kad ne auksinės vasaros''

chansneakers chansneakers.store
Ant, 06/18/2019 - 08:25

Birželio 14 dieną, Šilalės krašto rezistentų kapinėse, vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimo pilietinė iniciatyva „Kad ne auksinės vasaros“.

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkė Edita Merkelienė, minėjimą pradėjo Visuotine tylos minute, kurios metu 11 val. 59 min., kartu su visa Lietuva susirinkusieji pagerbė mirusius.

         Šiemet minėjome 78- ąsias masinių gyventojų trėmimų iš Lietuvos į tolimuosius Sovietų Sąjungos regionus metines. 1940-1953 metai – vienas tragiškiausių Šilalės krašto ir visos Lietuvos istorijos laikotarpių. Siekiant pagerbti tremtinius bei kovotojus už Lietuvos laisvę. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus surengė pilietinę iniciatyvą „Kad ne auksinės vasaros“, prie kurios noriai prisijungė Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija. Akcijos simboliu tapo – rugiagėlės „vosilkos“ žiedas, kuris apdainuojamas tremtinių dainoje „Kad ne auksinės vasaros“. Susirinkusiems buvo dalinami mokinių padaryti rugiagėlių žiedai, kuriais pagerbti mirusiųjų kapai. Po paminėjimo visi susirinkusieji buvo pakviesti nunešti gėlių žiedus prie paminklų „Žuvusiems už tėvynės laisvę tremtyje ir kalėjimuose (1941–1990)“ bei „Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone“.

          Ačiū partneriams Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokiniams ir dailės mokytojai Dianai Rupšienei už nuostabias rankų darbo gėles.