Informacija apie darbo užmokestį

chansneakers chansneakers.store

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus     

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 828
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. III ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m. III ketv. VDU (EUR)

1

2

3

Direktorė

1

Neskelbiama*

Fondų saugotoja

1

Neskelbiama*

Muziejininkė

6

843

Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

Darbininkas

1

Neskelbiama*

Valytoja

1

Neskelbiama*

 
              ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2018 M. IV ketv. VDU (EUR)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 604
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje