Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv. VDU (EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 7 863
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. II ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. II ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 7 768
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 
              ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2018 M. IV ketv. VDU (EUR)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 604
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje