Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2017 m. III ketv. VDU (EUR)
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 5 559
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus


Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius

2017 m. II ketv. VDU (EUR)

Direktorius 1 neskelbiama*
Fondų saugotojas 1 neskelbiama*
Muziejininkas 5 579
Buhalteris 1 neskelbiama*
Valytojas 1 neskelbiama*
Darbininkas 1 neskelbiama*                 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS  2016 m.
    Pareigybė    Darbuotojų sk.      Darbuotojo VDU (metinė)
1 2 3
Direktorė 1 neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 neskelbiama*
Muziejininkė 5 527
Buhalterė 1 neskelbiama*
Darbininkas 1 neskelbiama*
Valytoja 1 neskelbiama*

 

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje