Informacija apie darbo užmokestį

chansneakers chansneakers.store

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus     
ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. II ketv. VDU (EUR)
   
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 819
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 
ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. I ketv. VDU (EUR)
     
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 973
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 828
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. III ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019 m. III ketv. VDU (EUR)

1

2

3

Direktorė

1

Neskelbiama*

Fondų saugotoja

1

Neskelbiama*

Muziejininkė

6

843

Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

Darbininkas

1

Neskelbiama*

Valytoja

1

Neskelbiama*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje