Paroda"Žeimelio legendos"

chansneakers chansneakers.store
Ant, 01/21/2020 - 11:23

Šilal?s Vlado Statkevi?iaus muziejuje eksponuojama
dailinink?s iš Šiauli? VITOS ŽABARAUSKAIT?S tapybos darb? paroda
„ŽEIMELIO LEGENDOS“
Veiks iki vasario 5 d.

Maloniai kvie?iame atvykti !