Administracinė informacija

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatai. (Nuostatai 2024)

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją:

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę Šilalės Vlado Statkevičiaus  muziejuje atsakinga Rita Dirškuvienė.

Apie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pastebėtus galimus korupcijos atvejus galite pranešti:

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus fondų saugotojai Ritai Dirškuvienei tel. (8 618) 26 448, el. p. rdirskuviene@gmail.com.  ar telefonu (8 315) 49 927. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt  ar „Karštąja linija“ visą parą tel. +370 5 266 3333.

 • ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS  MUZIEJAUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ PROGRAMA Atsisiųsti…
 • DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO,
  SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS  MUZIEJUJE TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti.
 • ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS IR FILIALŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2025 METAMS Atsisiųsti..
 • ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS (Atsisiųsti)

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti).

 

2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Laisvų darbo vietų nėra.

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2024 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorius 1 0
Vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius
1 0
Muziejininkė 5
1527,00
Kultūrinės ir turistinės veiklos koordinatorius
1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Kvalifikuotas darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS 2023 m. metinė. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. 2023 VDU metinė ( EUR) 
1 2 3
Direktorius 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 5
1471,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS 2023 m. IV ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk.   Darbuotojo VDU ( VI ketv.)
1 2 3
Direktorius 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkės 5
1574,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS 2023 m. III ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk.   Darbuotojo VDU ( III ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 5
1482,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2023 M. II ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6
1442,0
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2023 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1334,00
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS 2022 m. metinė. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. 2022 VDU metinė ( EUR) 
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6
1178,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

2024 m.

 

2023 m.

 

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės. (Atsisiųsti)

2019 m.

 • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 metus. (Atsisiųsti)
 • Viešųjų pirkimų planas 2019 metus. (Atsisiųsti)

2018 m.

 • Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (Atsisiųsti)
 • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2018 metus. (Atsisiųsti)

2017 m.

 • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2017 m. (Atsisiųsti)

2022 m. finansuoti  ir vykdomi Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Improvizuota kino studija”. Vykdytoja E. Merkelienė, 1500,00 Eur.

► „Baublio gimtinės kultūriniais takais”. Vykdytoja V. Šegždienė, 2900,00 Eur.

► „Magiška Muziejų naktis Baubliuose”. Vykdytoja L. Bajorinienė, 5647 Eur.

2021 m. finansuoti  ir vykdomi Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Konferencija „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį”. Vykdytoja E. Merkelienė, 1700,00 Eur.

2020 m. finansuoti  ir vykdomi Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus projektai

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba:

► „Medinių eksponatų restauravimas“. Vykdytoja E. Merkelienė, 3600,00 Eur.
► „Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai“. Vykdytoja E. Merkelienė, 2000,00 Eur.
► „Virtualus Šilalės krašto gidas: kultūra ir istorija“ (tęstinis projektas). Vykdytoja J. Pakalniškytė,  6200,00  Eur.
► „Pažink, atrask ir keliauk!”. Vykdytoja J. Pakalniškytė,   Eur.

2024 m.

 • 2024 m. I ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė (Atsisiųsti)

2023 m. 

 • 2023 m. I ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė (Atsisiųsti)
 • 2023 m. II ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė Atsisiųsti.
 • 2023 m. III ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė (Atsisiųsti).
 • 2023 m. IV ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė (Atsisiųsti)

 

2022 m. 

 • 2022 m. I ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti).
 • 2022 m. II ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti)
 • 2022 m. III ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti). 
 • 2022 m. IV ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti) 

2021 m. 

2020 m.

2019 m. 

2018 m. 

2017 m. 

2016 m. 

Iki š. m. gegužės 2 d. pateikdami metinę pajamų deklaraciją, visi gyventojai gali pasinaudoti įstatymo suteikta galimybe tikslingai skirti dalį savo sumokamo pajamų mokesčio.

Jei dar nesate numatę, kaip turėtų būti panaudojami 1,2 proc. nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio, kviečiame juos skirti kaip paramą Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui, įmonės kodas 300148621.

Čia Jūs rasite visą aktualią informaciją apie paramos skyrimą:
https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas

Kaip pateikti prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, pamatysite VMI filmuke:
https://www.youtube.com/watch?v=hsH-ooijLNA

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, skyrusiam 1,2 proc.