Administracinė informacija

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatai. (Atsisiųsti)

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Laisva darbo vieta – Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininko (ės) (pavaduojantis, 2 m laikotarpiui).

Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės. (Atsisiųsti) 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS  METINIĖ 2020 m. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU (metinė)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 7 959
Vyr. buhalterė 1 0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( IV ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1022
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. III ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( III ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 984
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. II ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 819
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 973
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2019 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 828
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

Viešųjų pirkimų taisyklės. (Atsisiųsti)

2019 m.

  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 metus. (Atsisiųsti)
  • Viešųjų pirkimų planas 2019 metus. (Atsisiųsti)

2018 m.

  • Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (Atsisiųsti)
  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2018 metus. (Atsisiųsti)

2017m.

  • Viešųjų pikimų ataskaita už 2017 m. (Atsisiųsti)

2016 m.

  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016m. (Atsisiųsti)

Atsiprašome, informacija dar yra ruošiama.

2020 m.

2019 m. 

2018 m. 

2017 m. 

2016 m.