Administracinė informacija

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatai. (Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatai)

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Laisvų darbo vietų nėra.

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS 2022 m. metinė. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. 2022 VDU metinė ( EUR) 
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6
1178,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2022 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1078,00
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2022 M. II ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1209,0
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2022 M. III ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( III ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1177,0
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 2 762,0
Valytoja 1
 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2022 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( IV ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6
1268
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS  2021 m. I ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU (I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 816.00
Vyr. buhalterė 1 0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS  2021 m. II ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU (II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1006.00
Vyr. buhalterė 1 0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Darbininkas 2 571,00
Valytoja 1 0
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2021 M. III ketv. VDU (EUR) 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU (III ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 6 975.00
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*
 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2021 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( IV ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1096
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0
 

  VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2021 m. metinė. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. 2021 VDU metinė ( EUR) 
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 973,0
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. II ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 819
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 973
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0
 

 ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. metinė. VDU (EUR)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. metinė VDU ( EUR)
1 2 3
Direktorė 1 Neskelbiama*
Fondų saugotoja 1 Neskelbiama*
Muziejininkė 7 959.00
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama*
Darbininkas 1 Neskelbiama*
Valytoja 1 Neskelbiama*

 

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. IV ketv. VDU (EUR)

Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( IV ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 1022
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Vyr. buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. III ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( III ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 984
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. II ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( II ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 819
Kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

 

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJUS 2020 M. I ketv. VDU (EUR)
Pareigybė Darbuotojų sk. Darbuotojo VDU ( I ketv.)
1 2 3
Direktorė 1 0
Fondų saugotoja 1 0
Muziejininkė 6 973
Muziejaus kultūrinės ir turistinės veiklos vadybininkė 1 0
Buhalterė 1 0
Darbininkas 1 0
Valytoja 1 0

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės. (Atsisiųsti)

2019 m.

  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2019 metus. (Atsisiųsti)
  • Viešųjų pirkimų planas 2019 metus. (Atsisiųsti)

2018 m.

  • Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (Atsisiųsti)
  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2018 metus. (Atsisiųsti)

2017 m.

  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2017 m. (Atsisiųsti)

2016 m.

  • Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m. (Atsisiųsti)

Atsiprašome, informacija dar yra ruošiama.

2022 m. 

  • 2022 m. I ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti).
  • 2022 m. II ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti)
  • 2022 m. III ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti). 
  • 2022 m. IV ketv. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus biudžeto suvestinė. (Atsisiųsti) 

2021 m. 

2020 m.

2019 m. 

2018 m. 

2017 m. 

2016 m.