Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Teikiamų mokamų paslaugų kainos

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. liepos  26 d. sprendimu

Nr. T1 – 158

ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS IR FILIALŲ
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas
Matavimo
vienetas
Kaina
1.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus lankymas:
1.1.
Mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, pensininkams
0,30
1.2.
Suaugusiems
0,50
2.
Dionizo Poškos Baublių muziejaus lankymas:
2.1.
Mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, pensininkams
1,00
2.2.
Suaugusiems
2,00
2.3.
Gido paslauga iki 10 žmonių
3,00
2.4.
Gido paslauga nuo 10 iki 20
5,00
2.5.
Gido paslauga 20 ir daugiau žmonių
10,00
3.
Kazimiero Jauniaus klėtelės – muziejaus lankymas:
3.1.
Mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, pensininkams
0,30
3.2.
Suaugusiems
0,50
4.
Upynos liaudies amatų muziejaus lankymas:
4.1.
Mokyklinio amžiaus vaikams, studentams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, pensininkams
0,30
4.2.
Suaugusiems
0,50
5.
Muziejaus lankymas mokiniams, studentams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, pensininkams pirmąjį mėnesio trečiadienį
nemokamas
6.
Muziejaus lankymas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir žmonėms su negalia (turintiems patvirtinantį dokumentą) ŠVSM ir filialuose
nemokamai
7.
Aparatūros nuoma (multimedija, kompiuteris, ekranas ir kt.) (išskyrus rajono Savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų organizuojamus renginius)
1 val.
1 dienai
6,00
35,00
8.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus konferencijų salės nuoma
1 val.
9,00
9.
Dionizo Poškos Baublių muziejaus konferencijų salės nuoma (išskyrus rajono Savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų organizuojamus renginius)
1 val.
15,00
   10.
Leidinių, suvenyrų ir meno dirbinių, reprezentuojančių muziejų ir rajoną, platinimas
Pagal atskiru muziejaus
direktoriaus įsakymu patvirtintas kainas
11.
Edukacinis užsiėmimas be specialiųjų priemonių
nemokamas
12.
Edukacinis užsiėmimas su specialiosiomis priemonėmis (vytelės pynimui, vaškas žvakių gamybai ir t. t.) 1 asm.
1 val.
1,50
13.
Leidimas fotografuoti (filmuoti), muziejaus ekspozicijose, saugyklose ir parodų metu, lankytojams, įsigijusiems lankytojo bilietą
nemokamai
13.1.
Leidimas fotografuoti muziejaus ekspozicijose, saugyklose ir parodų metu, kai atvykstama su profesionalia įranga ar profesionalia fotografų ar kita komanda, asmeniniais tikslais (asmeninės, šeimos ar panašaus pobūdžio profesionalios fotosesijos).
1,50
13.2.
Leidimas filmuoti muziejaus ekspozicijose, saugyklose ir parodų metu, kai atvykstama su profesionalia įranga ar profesionalia fotografų ar kita komanda, asmeniniais tikslais (asmeniniai, šeimos ar panašaus pobūdžio profesionalūs vaizdo įrašai)
3,00
14.
Muziejuje saugomų muziejinių vertybių nuotraukų ir dokumentų skenavimas ir spausdinimas A4 formato lape
1 egz.
0,15
15.
Muziejuje saugomų muziejinių vertybių nuotraukų ir dokumentų skenavimas ir spausdinimas A3 formato lape
1 egz.
0,30
16.
Turizmo paslaugos:
16.1.
Individualaus maršruto, ekskursijos programos sudarymas
vnt.
5,00
16.2.
Gido paslauga grupei iki 20 asmenų po Šilalės miestą (lietuvių kalba)*
1 val.
10,00
16.3.
Gido paslauga grupei nuo 20 iki 50 asmenų po Šilalės miestą (lietuvių kalba)*
1 val.
12,00
16.4.
Gido paslauga grupei iki 20 asmenų po Šilalės rajoną (lietuvių kalba)*
1 val.
15,00
16.5.
Gido paslauga grupei nuo 20 iki 50 asmenų po Šilalės rajoną (lietuvių kalba)*
1 val.
20,00
16.6.
Kulinarinio paveldo prezentacija 10–20 asmenų su ekskursija po muziejų.
12,00

*Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų lankymo kainos.

Nemokamai ekspozicijas lanko (lengvatos taikomos tik pateikus tai įrodančius dokumentus):

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • mokiniai ir jų grupes lydintys asmenys;
 • vaikų namų auklėtiniai;
 • asmenys – socialinės paramos gavėjai;
 • neįgalūs ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • Šilalės rajono gyventojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai;
 • kariai savanoriai;
 • Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionio kariai (Šilalės r.);
 • nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvusieji getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;
 • Lietuvos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyviai;
 • Lietuvos muziejų darbuotojai;
 • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • turizmo agentūros, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, gidai, lydintys turistų grupes.

Nemokamas lankymas visuose muziejaus skyriuose:

 • Tarptautinės muziejų nakties (gegužės mėn.) renginių metu;
 • renginių ir parodų atidarymo metu, taip pat vykdant Šilalės rajono savivaldybės projektus, programas, sutartis, raštu suderinus su muziejaus direktoriumi.