Upynos etnografijos muziejus

APIE MUZIEJŲ

Šalia Upynos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios, buvusiame klebonijos svirne įkurtas liaudies amatų muziejus. Jo iniciatorius, įkūrėjas kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Šiuo metu muziejuje yra surinkta apie 3500 eksponatų iš Upynos apylinkių. Daugelis daiktų surinkta aštuntame dešimtmetyje, kai apylinkėse įsibėgėjo melioracija ir buvo naikinami seni vienkiemiai.

Pirmajame muziejaus aukšte eksponuojami įvairūs archeologiniai radiniai, gausus liaudies meno rinkinys, religijos ir švietimo istoriją atspindintys eksponatai, saugomi kraštotyriniai darbai. Muziejuje priimami lankytoja, vedamos ekskursijos bei šviečiamieji (edukaciniai) renginiai.

Antrajame muziejaus aukšte įvairių amatininkų: stalių, račių, kalvių, kailiadirbių, siuvėjų, audėjų darbo vietos, jų įrankiai ir gaminiai.

Ekspozicija tęsiasi ir lauke. Ant muziejaus sienų pritvirtinta daugybė senoviškų kaltinių kryžių. Prie pietinės sienos surikiuoti koplytstulpiai ir stogastulpiai. Prie muziejaus eksponatų glaudžiasi ir meistro Jono Žukauskio darbo koplytstulpis. Muziejaus kitame pastate, buvusiame sandėlyje, randami įvairūs didesni ūkyje naudoti padargai ir mechanizmai – plūgai, arpai, dyzeliniai motorai. Šie aksponatai atspindi žemdirbystės XIX – XX a. raidą.