Virtuali paroda „Tremties išgyvenimai“,
skirta paminėti Gedulo ir vilties dieną

 • Darbas miške. Su pjūklu Čėsna Jonas. Lazo r., Chabarovsko kraštas.
 • Miško darbai. I iš kairės Ona Čėsnaitė-Venckienė, I iš dešinė Teresė Čėsnaitė-Paulienė. Chabarovsko kraštas.
 • Miško darbai. Chabarovsko kraštas.
 • Tremtinių barakai 1950 m. Bičevaja k., Lazo r., Chabarovsko kraštas.
 • Bulviakasis. Irkutsko sritis.
 • Geležinkelio tiesimas taigoje. Chazanas, Irkutsko sritis.
 • Laisva popietė, druskos kasyklos, 1949 m. Irkutsko sritis.
 • Lentpjūvės darbininkų brigada. Zimos r., Irkutsko sritis.
 • Šilališkiai tremtiniai ruošia medieną. Chazanas, Irkutsko sritis.
 • Elnių kinkinys prie barakų. Komijos sritis.
 • Politiniai kaliniai, Vorkutos lageryje. Komisjos sritis.
 • 1954 m. Vorkuta, Komijos sritis.
 • „ Prisiminimai Sibiro vargelio..." Krasnojarsko kraštas.
 • 1952 m. Šerdino k., Nazarovo r., Krasnojarsko kraštas.
 • Moterų brigada, 1955 m. Igarka, Krasnojarsko kraštas.
 • Julija Balserytė Užurskyj r., Krasnojarsko kraštas.
 • Norilsko barakai. Krasnojarsko kraštas.
 • Pavasarinė ganiava. Bolšoj Kosulio kaimas, Krasnojarsko kraštas.
 • Boleslovas Mikšys su sūnumi prie barako. Velva, Permės sritis.
 • Gainų lagrio politinės kalinės. Permės sritis.
 • Johana Stirbinskienė su savo vaikais tremtyje. Novaja Lialia, Sverdlovsko sritis.
 • Darbininkai miške. Mažukovkos k., Tomsko r., Tomsko sritis.
 • Genutė Gedžiūnaitė su tėvais Juozu ir Veronika Gedžiūnais. Tomsko sritis.
 • Teguldeto miškų ūkio darbininkai. Tomsko sritis.