Edukacija

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus

EDUKACINĖS PROGRAMOS 2021 METAMS

 

Muziejaus ekspozicijos ir vertingi eksponatai iš muziejaus rinkinių suteikia galimybę geriau pažinti krašto praeitį. Užsiėmimai įvairiomis temomis padės mokiniams atsakyti į daugelį klausimų istorijos ir pasaulio pažinimo bei kitose pamokose. Pabūsite aktyviais dalyviais: dirbsite prie ekspozicijos vitrinų, atliksite įvairias praktines užduotis ir tiesiog gerai praleisite laiką. Muziejaus edukacinė programa yra tiriamojo pobūdžio, pritaikyta skirtingo amžiaus mokiniams, įdomios ir netikėtos užsiėmimų užduotys lavina kūrybiškumą bei mastymą. Netradiciškai ir integruotai pateikta medžiaga padeda sukurti patrauklią mokymosi aplinką.

Laikas:
Užsiėmimai vyksta ištisus mokslo metus, antradieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val.  Užsiėmimo trukmė 45 min.

Reikalinga išankstinė registracija!

Vieta:
Užsiėmimai pravedami muziejaus ekspozicijų salėse arba Jūsų mokyklos klasėje.

Kaina:
Užsiėmimai be specialiųjų priemonių – nemokami. Edukacinis užsiėmimas su specialiosiomis priemonėmis (vytelės pynimui, vaškas žvakių gamybai ir t.t.) 1asm./1 val. – 1,50 Eur.

Užsiėmimų vadovai:
Soneta Būdvytienė, Rita Dirškuvienė, Loreta Butenienė, Edita Merkelienė, Lina Bajorinienė,  Regina Mickuvienė, Vaida Šegždienė, Rasa Pangonienė.

Kontaktai:
Tel.: 8-449-51572, 8-449-74319

Siūlomi užsiėmimai Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje:

Lietuvos skausmas-tremtis.  Sovietinė okupacija. Trumpas laikotarpio pristatymas. Kalinimo ir tremties vietos. Šilalės rajono  tremtinių nuotraukos ir atsiminimų santrauka.

Bato istorija. Apavo atsiradimo ir raidos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Skirta 1-6 klasių mokiniams.

Pinigų kapšelis. Pinigų  atsiradimo, vertės ir raidos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Paslaptingoji gadynė.  Pasakojama apie caro valdžią, kuri 1864 m. uždraudė ne tik lietuviškas mokyklas, bet ir lietuvišką spaudą. Kalbant apie Šilalės krašto knygnešius siekiama, kad mokinukai artimiau susipažintų su Šilalės krašto istorija, suvoktų, jog įvykiai, vykę po 1863 m. visoje Lietuvoje, vyko ir mūsų krašte. Išsakiai pasakojamas ir pristatomas aklo knygnešio kvėdarniškio Petro Kavaliausko gyvenimas ir veikla. Vaidybinės dokumentikos filmo „Knygnešys“ stebėjimas.

Duonos kelias. Pasakojama apie rugių sėją, javų kirtimą, rišimą, kūlimą. Grūdų valymo ir malimo bei duonos kepimo procesai. Susipažinimas su senovės įrankiais duonos ruošimui. Pažintis su javų rūšimis. Esant galimybei naminės duonos ragavimas. Skirta 2-6 klasių mokiniams.

Pilies kalno paslaptys. Trumpai supažindinama su Šilalės krašto piliakalniais, esančiais prie Akmenos upės. Viktorina. Užduotys. Apdovanojimai. Skirta 5-8 klasių mokiniams.

Šilalės miesto istorija. Trumpas pasakojimas apie Šilalės miestą. Užduotys. Skirta 3-6 klasių mokiniams.

Archeologija. Trumpas pasakojimas apie Šilalės rajone rastus archeologinius radinius. Skirta 3-4 klasių mokiniams.

Kiaušinių marginimas vašku. Moksleiviai bus supažindinami su Velykų papročiais, margučių raštų, simbolių ir spalvų reikšmėmis, senosiomis kiaušinių marginimo tradicijomis, mokomi marginti bičių vašku. Užsiėmimo metu vaikai smailiomis adatėlėmis margins ornamentus.

Šilalės rajono heraldika. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai yra supažindinami su Šilalės, rajono seniūnijų-gyvenviečių herbais. Paaiškinama herbo prasmė ir reikšmė. Patys dalyviai praktiškai bandys sukurti herbą Šilalės vietovėms, kurios neturi savo herbo, bus galima bandyti sukurti savo šeimos herbą. Skirta 4 – 7 klasių mokiniams.

Žvakių gamyba.  Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su pirmosiomis apšvietimo priemonėmis. Turės galimybę pasidaryti žvakę iš vaškuolių lakštų bei ją papuošti. Skirta  ikimokyklionio amžiaus vaikams ir 1- 12 klasių mokiniams.

Atvirukų gamyba. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su atvirukų atsiradimo istorija, jų puošimo technika. Dalyviai turės galimybę pasigaminti originalių atvirukų. Skirta 3 – 8 klasių mokiniams bei suaugusiems.

Kalėdiniai žaisliukai iš šiaudų. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su eglutės puošimo tradicijomis, istorija, šiaudinių žaisliukų gamyba. Praktinė užduotis dalyviai turės galimybę pasidaryti šiaudinį žaisliuką. Skirta 3 – 9 klasių mokiniams bei suaugusiems.

Kėdžių pasaulis. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su Lietuvių buityje naudotais apyvokos daiktais kėdėmis ir kitais baldais. Atskleis kėdžių atsiradimo istoriją, stilių, amžių, gamybos įrankius, bei jas gaminusius meistrus. Praktinėje dalyje dalyviams bus išdalinamos užduotys: 1. Surašyti 5 pagrindinius namų buityje naudojamus apyvokos daiktus. 2. Nupiešti savo svajonių ateities kėdės ekskizą, bei ją dekoruoti, pristatyti savo svajonių kėdę. Skirta 3 – 6 klasių mokiniams bei suaugusiems.

Kulinarinio paveldo prezentacija. Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su tradiciniais Šilalės (Žemaičių) krašto patiekalais, tradicijomis bei turės galimybę paragauti keleto iš jų, tai “Meškos kakutis” ir “Čiulkis”. Skirta grupei (iki 20 asmenų), iš anksto susitarus. Kaina grupei 12 Eur.

Siūlomi užsiėmimai Baublių muziejuje:

Šventų Kalėdų belaukiant. Moksleiviai susipažins su kalėdinių žaisliukų gamyba, turės galimybę patys pasigaminti kalėdinį žaisliuką.

Kiaušinių marginimas vaškuŠv. Velykų tradicijų  Lietuvoje, aptarimas. Kiaušinių marginimas vašku. Kiaušinių ridenimo varžybos.

Šilalės rajono pristatymas. Skirtas moksleiviams norintiems pažinti Šilalės rajoną. Susipažinti su mūsų kraštiečiais, pamatyti žymias vietas, piliakalnius. Užsiėmimo pabaigoje, laukia užduotis.

Diena senojoje pradžios mokykloje. (Knygnešiai) Aptarsime šias temas: spaudos draudimo laikotarpis, knygnešių žygiai, žymiausi Šilalės rajono knygnešiai,  mamos mokykla, slaptosios mokyklos. Edukacija užbaigiama užduotimi.

Aš ištapysiu kraičių skrynelę. Moksleiviai susipažins su trobos vidaus istorija, tapytų baldų ornamentais, jų simbolika, dažų paruošimu, tapymo regioniniais skirtumais. Tapysime skrynią, pasirinkto regiono ornamentais.

Žvakių darymas. Moksleiviai susipažins su pirmosiomis apšvietimo priemonėmis. Turės galimybę pasidaryti žvakę iš vaškuolių.

Baublių muziejaus istorijos pristatymas mažiesiems. Mažieji mūsų draugai išgirs trumpą istoriją apie Baublius, pamatys keletą fotografijų bei filmuota medžiagą. Edukacijos pabaigoje turės galimybę nupiešti Baublį ar kitą patikusį fragmentą.

Tautinės juostos. Edukacinės programos dalyviai bus supažindinami su tautinių juostų koloritu, raštais, simbolika, pritaikymu kasdieniniame žmogaus gyvenime bei požymiais, kurie yra būdingi Šilalės kraštui. Edukacija užbaigiama tautinės juostelės – apyrankės nusipinimu.

XIX a. p. p. Žemaičių bajorų kultūrinio ir lituanistinio sąjūdžio pėdsakai Baublių muziejuje. Polonizacijos ir rusifikacijos įtaka kraštui. Edukacijos metu bus pristatyti bendrieji Žemaičių bajorų ir lituanistinio sąjudžio bruožai, remiantis D.Poškos, S. Stanevičiaus, S.Daukanto, vyskupo J.A. Giedraičio darbais.  Edukacija skirta viduriniojo ir vyresniojo amžiaus tarpsnių moksleiviams, mokytojams, visuomenei. Trukmė 45 min. Būtina išankstinė registracija.

Siūlomi  užsiėmimai Upynos liaudies amatų muziejuje:

Senoviniai skalbinių lyginimo būdai. Lankytojams pristatomi senieji skalbinių lyginimo prietaisai, jų rūšys, esantys muziejuje. Demonstruojamas skalbinių lyginimo procesas įtraukiant muziejaus lankytojus. Praktinis užsiėmimas mokymas lyginti skalbinius įvairiais senoviniais lyginimo prietaisais. Žaidimas “Išmaniausias dalyvis (iai)”. Edukacija skirta 1 – 12 klasių mokiniams. Trukmė 30 min.

  Direktorė                                                                                          Soneta Būdvytienė