Kazimiero Jauniaus muziejus

APIE MUZIEJŲ

Kazimiero Jauniaus muziejus yra (Aitros g. 5, Lembo k.) 5,5 km atstumu nuo Kvėdarnos miestelio, nuo vieškelio Kvėdarna–Rietavas nutolęs 0,8 km.

Ankščiau sodyba turėjo apie 1,5 ha žemės plotą, kuriame tilpo sodas, kiemas, daržai, kūdra ir pastatai. Sodyboje buvo gyvenamasis namas, klėtis, du tvartai, kiaulininkas, daržinė ir jauja. Dabar belikę klėtis ir daržinė.

1989–1990 m.  atstatytoje kalbininko kun. Kazimiero Jauniaus klėtelėje įkurtas jo vardo muziejus. Yra išlikusių K. Jauniaus asmeninių daiktų: stalas ir kėdė, britvinė. Muziejuje sukurta K. Jauniaus laiko atmosfera. Teritorija aptverta tvora, būdinga šiam kaimui senovėje. Daržinė vasarą pritaikoma parodoms, klojimo teatrams.

Jaunius padarė didelę įtaką kalbotyrai, tyrinėdamas lietuvių tarmes, normindamas lietuvių kalbą, populiarindamas ją tarp užsienio kalbininkų. K. Jaunius yra prisidėjęs ir prie lietuvių leksikos norminimo, jos gryninimo. 1904 m. K. Jauniui suteiktas lyginamosios kalbotyros daktaro vardas. 1908 m. kovo 9 d. vienišas ir dideliame skurde Kazimieras Jaunius mirė toli nuo Tėvynės. Palaidotas Kaune.