Apie muziejų

„Žmogus be savo praeities, be gimtinės, be tėvų kultūros ir be ilgesio jai – tai siela benamė” (Česlovas Kudaba).

Muziejaus tikslas ir yra kaupti, saugoti, populiarinti kultūros bei meno vertybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti nacionalinę ir užsienio kultūrą.

Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos  kraštotyros draugijos Šilalės skyrius.

1994 metais muziejus įgavo Šilalės krašto muziejaus statusą.

1998 m. muziejus tapo Šilalės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos padaliniu.

Muziejaus tikslas ir yra kaupti, saugoti, populiarinti kultūros bei meno vertybes, sudaryti sąlygas visuomenei pažinti nacionalinę ir užsienio kultūrą.

2005 m. spalio 1 d. Savivaldybės taryba įsteigė biudžetinę įstaigą Šilalės krašto muziejų kaip atskirą juridinį vienetą. 2006 m. liepos 27 d. muziejui suteiktas žymaus kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus vardas.

Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos  kraštotyros draugijos Šilalės skyrius.

1994 metais muziejus įgavo Šilalės krašto muziejaus statusą.

1998 m. muziejus tapo Šilalės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos padaliniu.

Nuo 2003 m. muziejus tapo Kultūros centro padaliniu.

Šiuo metu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus fonduose yra virš 23 000 eksponatų. Muziejuje eksponuojama apie 600 archeologijos ir etnografijos eksponatų. Kitos muziejinės vertybės saugomos saugykloje.

Muziejaus parodų salėse rengiamos tautodailininkų, kitų menininkų bei mokinių parodos.

Muziejuje vyksta įvairūs renginiai: etninės, iškiliems kraštiečiams, krašto istorijos ir valstybės datoms paminėti skirtos parodos, lankytojų susitikimai su kraštiečiais dailininkais, mezgėjomis, audėjomis, medžio drožėjais ir kt. Mokiniams vedami edukaciniai užsiėmimai, kalbamasi apie mūsų krašto tradicijas, papročius, kultūros paveldą.