Šilalės kraštas pristatytas tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“

By 2020-01-3017 lapkričio, 2020Be kategorijos

Pra?jusi? savait?, sausio 24-26 d. nušurmuliavo didžiausia Baltijos šalyse specializuota tarptautin? turizmo paroda „Adventur 2020”. Ši? met? paroda dedikuota sveikatingumo turizmui.

Šiais metais Taurag?s apskritis: Šilal?, Taurag?, Jurbarkas ir Pag?giai pristat? jungtin? projekt? „Karšuvos žiedas”, kuris kviet? lankytojus keliauti l?tai, m?gautis ir atrasti vis nauj? dalyk?, kuri? skubant nepamatome.

Užsukusieji prie stendo dom?josi ne tik ‘Karšuvos žiedo” projektu, bet ir kitais Šilal?s krašto lankytinais objektais, kaip Drungelišk?s koply?ia koply?ioje, Paj?rio ir Paršežerio Stovyklaviet?s rekreacin?s zonos, Stasio Gir?no muziejus, Girdišk?s Šv. Mergel?s Marijos Sniegin?s bažny?ia ir žinoma garsiaisiais Baubliais bei kitais objektais, o pasitelkus ? pagalb? 3D akinius buvo galima po visas šias vietas pasivaikš?ioti virtualiai. Lankytojus taip pat kviet?me dalyvauti viktorinoje atsakant ? klausimus apie Šilal?s krašt? ir laim?ti simbolinius prizus. Antr?j? parodos diena prie m?s? prisijung? Varni? regioninio parko darbuotojai, kurie pristat? Varni? regioninio parko Gamtos mokykl?, joje organizuojamas veiklas ir ?vairiausius renginius.

A?i? visiems, kas aplank?te mus! Laukiame atvykstant ? Šilal?s krašt?!

Daugiau nuotrauk?: https://www.facebook.com/patriotumiestas/?modal=admin_todo_tour

Nuotraukos Šilal?s Vlado Statkevi?iaus muziejaus, R. Vaitkaus, R. Janavi?i?t?s

Leave a Reply