Knyga „Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai”

2019 m. minėjome Vietovardžių metus bei archeologo, etnografo, kraštotyrininko V. Statkevičiaus 20-ąsias mirties metines. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus 2019 m. Lietuvos kultūros tarybai parengė ir pateikė projektinę paraišką knygos leidybai, kuri gavo finansavimą.

Šioms sukaktims paminėti išleidome leidinį pagal V. Statkevičiaus surinktus kraštotyrinius užrašus.
Šį „Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai“ leidinį sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje Šilalės rajono vietovardžiai suskirstyti į vandenvardžius, pelkėvardžius, gyvenamųjų vietų vardus, oronimus, drimonimus, pievų vardus, agronimaus balas, kapus ir senkapius).

Antrąją dalį sudaro 8 Šilalės rajono nykstančių kaimų aprašymai. Trečiojoje dalyje aprašomi 13 Šilalės rajone buvę, bet dabar jau išnykę kaimai. Knygoje yra pateiktos V. Statkevičiaus braižytos kaimų situacijos schemos, kai kurių kaimų dabartinės nuotraukos, gyventojų sąrašai, žmonių pasakojimai apie Lietuvos TSR laikotarpį, (kolektyvizacijos pasekmes, palietusias kaimų gyventojus), lauko darbus, laisvalaikį po darbų (muzika, šokiai) – visa tai  per ilgus kraštotyrinio darbo metus užrašė bei sukaupė V. Statkevičius. Knygą sudaro 104 psl. Leidinio tiražas – 1000 egz.

Tokio pobūdžio leidinio dar nėra išleista – surinktą kraštotyrininko medžiagą būtina publikuoti kaip kultūrinį paveldą, nes tai svarbi mūsų praeities dalis. V. Statkevičiaus tekstas – autentiškas.

Projekto vadovė: muziejininkė Edita Merkelienė
Leidinį iš dalies finansavo: