Šiandien Vlado Statkevičiaus 110 – osios gimimo metinės.

By 2021-05-1113 gegužės, 2021Be kategorijos

Šiandien Vlado Statkevičiaus 110 – osios gimimo metinės. Gegužės 11 dieną, lygiai prieš 110 metų, Naujininkų kaime, Tauragės apskrityje, gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, kraštotyrininkas, pedagogas, archeologas, etnografas – Vladas Statkevičius. Tai žmogus, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį atidavė Šilalės krašto tyrinėjimui. Daug keliavo po rajono kaimus, užrašinėjo pasakojimus, vietovardžius, padavimus, pasakas, dainas. Fotografavo paveldo objektus, rinko archeologinius radinius, etnografinę medžiagą. Dešimt metų buvo LTSR Kraštotyros draugijos Šilalės skyriaus tarybos pirmininku. 1973 metais Vladui Statkevičiui buvo suteiktas Garbės kraštotyrininko vardas. Jis ištyrinėjo daugiau kaip 30 senkapių, datuojamų III –XIII amžiaus, patikslino kai kurių chronologiją ir surado apie 20 naujų senkapių, surinko apie 750 archeologijos radinių. Įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose buvo išspausdinta daugybė Vlado Statkevičiaus straipsnių. Virš 100 straipsnių. kraštotyros ir paminklosaugos temomis buvo išspausdinta rajoniniame laikraštyje. Mokslo Akademijos institutui perduota daugiau kaip 50 rankraštinių darbų, Kultūros ministerijai – virš 90 Vlado Statkevičiaus kraštotyrinių darbų. Kraštotyros draugijos rankraštinių darbų saugyklai yra perdavęs virš 70 parengtų ir įrištų tomų. Vladas Statkevičius įkūrė Kraštotyros draugiją Šilalėje. Ne kartą buvo susitikęs su profesoriumi Č. Kudaba.Turėdamas 29 metų pedagoginio darbo stažą, išėjo į pensiją. Iki paskutinio atodūsio ėjo, ieškojo, konsultavo, rašė, tyrinėjo, kaupė savo darbus. Vladas Statkevičius buvo šviesuolis ir švietėjas, darbštumu ir kruopštumu brandinęs kitus. Jo išleista knyga „Šilališkiai. Darbai ir papročiai” iki šiol tebėra vienintelė tokio pobūdžio knyga.Šiandieną šia proga bus pristatyta išleista knyga „Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai”.Tekstas ir nuotrauka iš Vl. Statkevičiaus muziejaus archyvo.