Paminėtos Vlado Statkevičiaus 110 – osios gimimo metinės.

             Gegužės 11 dieną, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta knyga pagal Vl. Statkevičiaus surinktus kraštotyrinius užrašus „Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai“. Leidinį sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje Šilalės rajono vietovardžiai suskirstyti į vandenvardžius, pelkėvardžius, gyvenamųjų vietų vardus, oronimus, drimonimus, pievų vardus, agronimus balas, kapus ir senkapius. Antrąją dalį sudaro 8 Šilalės rajono nykstančių kaimų aprašymai. Trečiojoje dalyje aprašomi 13 Šilalės rajone buvę, bet dabar jau išnykę kaimai. Knygoje yra pateiktos V. Statkevičiaus braižytos kaimų situacijos schemos, kai kurių kaimų dabartinės nuotraukos, gyventojų sąrašai, žmonių pasakojimai apie Lietuvos TSR laikotarpį, (kolektyvizacijos pasekmes, palietusias kaimų gyventojus), lauko darbus, laisvalaikį po darbų (muzika, šokiai) – visa tai per ilgus kraštotyrinio darbo metus užrašė bei sukaupė V. Statkevičius. Knygą sudaro 104 psl. Leidinio tiražas – 1000 egz. Tokio pobūdžio leidinio dar nėra išleista – surinktą kraštotyrininko medžiagą būtina publikuoti kaip kultūrinį paveldą, nes tai svarbi mūsų praeities dalis. V. Statkevičiaus tekstas – autentiškas.

Renginį vedė muziejininkė Edita Merkelienė
Vlado Statkevičiaus dukra Aušrelė Baublienė
Upynos liaudies amatų muziejaus muziejininkė Regina Mickuvienė
Tautodailininkas Alfonsas Maulius padovanojo muziejui jam dovanotą Vl. Statkevičiaus gitarą.
Alfonsas Maulius
Poetė Lyda – Marė Voroneckaja skaito eilėraštį, Vl. Statkevičiui atminti.
Sveikina su knygos pristatymu Šilalės r. sav. mero patarėja Asta Gestautienė.
Sveikina su knygos pristatymu Šilalės r. sav. tarybos narė Rima Norvilienė.
Renginio svečiai
Renginio svečiai