Konferencija „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“

By 2021-06-2528 birželio, 2021Projekto pristatymas

Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikta projektinė paraiška konferencijai „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“, kuri gavo finansavimą ir 2021 m. birželio 22 dieną, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje vyko konferencija „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“, skirta Vlado Statkevičiaus 110 – osioms gimimo metinėms paminėti. Sveikinimo žodį tarė kultūros paveldo departamento vyr. specialistė Jurgita Viršilienė, Šilalės muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė. Konferencijos metu lektoriai supažindino dalyvius su kultūros puoselėtojais, kraštotyrininkais: Vladu Statkevičiumi, Marijona Čilvinaite, Dionizu Poška, Norbertu Vėliumi, su jų nuveiktais darbais, indėlį į kraštotyrą, (archeologiją, istoriją, etninę kultūrą). Pranešimus skaitė penki šios srities žinovai tai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas Gintautas Zabiela, kuris pristatė pranešimą „Vlado Statkevičiaus indėlis į mūsų krašto archeologijos lobyną“. G. Zabiela teigė, jog Vl. Statkevičius vienas žymiausių XX a. žemaičių milžinų archeologijoje, jo surinkti keli šimtai radinių iš tuometinių ardomų ir naujai surastų geležies amžiaus kapinynų šiuo metu yra pagrindinis šaltinis pažinti senąją Šilalės krašto istoriją.

Didelę įtaką Šilalės krašto kultūros puoselėjimui, jos sklaidai ir išsaugojimui turėjo kraštotyrininkė upyniškė Marijona Čilvinaitė. Pranešėja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, asmeniškai pažinojo kraštotyrininkus M. Čilvinaitę ir Vl. Statkevičių, tarp šių žmonių užsimezgė šilta draugystė. Pranešime lektorė  papasakojo apie garbės kraštotyrininkus, jų nuveiktus darbus, pasiekimus savo profesinėje srityje.  

Pranešimą apie M. Čilvinaitės šeimos genealogiją (šeimos kilmę, istoriją, bei šaltinius šaltinius) pristatė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas Ernestas Vasiliauskas.

Vienas žymiausių XIX a. lietuvių kultūros veikėjų Dionizas Poška, kuris įkūrė pirmąjį Lietuvoje muziejų, parašė žymiausią poemą „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“. Apie D. Poškos lituanistinę kūrybą pranešimą skaitė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė Brigita Speičytė.

Šilališkei didžiuojasi turėdami vieną žymiausių pasaulyje pripažintu etninės kultūros tyrinėtoją, Norbertą Vėlių. Pranešimą skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, humanitarinių mokslų daktarė docentė Bronė Stundžienė. Lektorė papasakojo apie etninės kultūros reikšmę N. Vėliaus visuomeninėje ir mokslinėje veikloje.

Liaudiškus muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Veringa“, tradicinių kanklių ansamblis (Vadovė Jolanta Kažukauskienė, instrumentinės grupės vadovas Vaclovas Rudys). Renginį vedė muziejininkė Edita Merkelienė.

Projekto vadovė: muziejininkė Edita Merkelienė

Nuotraukų autorė Aurelija Jurčienė

Projektą iš dalies finansavo: Lietuvos kultūros taryba

 Konferencijos „Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį” reportažo nuoroda:

 https://www.youtube.com/watch?v=pUcdxX2fXEA

Renginio vedėja Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkė Edita Merkelienė
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė
Kultūros paveldo departamento vyr. specialistė Jurgita Viršilienė
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas Gintautas Zabiela
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas Ernestas Vasiliauskas
Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė Brigita Speičytė.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, humanitarinių mokslų daktarė docentė Bronė Stundžienė
Soneta Būdvytienė, Brigita Speičytė, Gintautas Zabiela, Edita Merkelienė, Ernestas Vasiliauskas, Gražina Kadžytė, Bronė Stundžienė
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis, folkloro ansamblis „Veringa“ (Vadovė Jolanta Kažukauskienė, instrumentinės grupės vadovas Vaclovas Rudys).
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis, folkloro ansamblis „Veringa“ (Vadovė Jolanta Kažukauskienė, instrumentinės grupės vadovas Vaclovas Rudys).
Konferencijos dalyviai