Paroda, skirta Juozo Baltikausko 120-osioms gimimo metinėms.

By 2022-12-0214 gruodžio, 2022Parodos

JUOZAS BALTIKAUSKAS – Lietuvos nusipelnęs mokytojas, rašytojas, poetas, prozininkas, pedagogas. J. Baltikauskas gimė 1902 m. lapkričio 18 d. Užjūryje (Šilalės valsčius). Pradinę m-klą baigė Pajūryje. Devyniolikmetis įstojo į Rietavo gimnazijos II klasę ir per pustrečių metų baigė penkias klases. 1924-1925 Kauno mokytojų seminarijoje įgijo pradinės m-klos mokytojo cenzą. Nuo 1925 m. mokytojavo Tauragės aps. Judrėnų, Tenenių ir Kvėdarnos m-klose. 1935 metais paskelbė apsakymų rinkinį jaunimui „Lauktuvės“. 1937-1940 m. buvo Kvėdarnos bibliotekos vedėjas.

Nuo 1941-1944 m. dirbo Paežerio kaimo m-kloje, pokario metais – Pajūrio žemės ūkio m-kloje mokytoju, mokymo dalies vedėju. Nuo 1952 m. tokias pat pareigas ėjo Pajūrio septynmetėje m-kloje. Neakivaizdžiai studijavo Vilniaus valst. Pedagoginio i-to Lietuvių kalbos ir literatūros f-te. 1956-1958 dirbo Šilalės r. švietimo skyriaus inspektoriumi. Vėliau grįžo į Pajūrio aštuonmetę. Dėl ligos 1964 m. išėjo į pensiją.

Periodinėje spaudoje paskelbė straipsnių švietimo ir kt. klausimais, rašė feljetonus, literatūrinius vaizdelius. vėliau direktoriaus pavaduotoju.

Juozas Baltikauskas mirė 1969 m., palaidotas Pajūrio miestelio kapinėse.