Upynos liaudies amatų muziejui – 50!

2023 m. balandžio 17 d. sukako 50 metų, kai buvo įkurtas Upynos liaudies amatų muziejus. Jį namo mansardoje įkūrė kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Pagrindinė patarėja ir padėjėja buvo žmona, ilgametė tuometinės Upynos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Vaidilutė bei vaikai Dalia ir Saulius. 1983 m. eksponatai buvo perkelti į dabartines patalpas – buvusią Upynos klebonijos klėtį. Muziejuje sukaupta virš 3700 eksponatų: archeologijos, numizmatikos, velykinių margučių, lygintuvų, namų ir baldų puošmenų, liaudies skulptūros, metalo plastikos ir kiti rinkiniai. Jame eksponuojami vyriškų ir moteriškų darbų įrankiai, supažindinama, kokiomis staklėmis vyrai tekino medį, o moterys audė, kokiais rateliais verpė, kaip spaudė sūrius, kokiuose induose ruošė valgį ir kt. Muziejuje buvo surengta daugybė parodų, sukaupta kraštotyrinių darbų. Dalis medžiagos sugulė į K. Lovčiko knygą „ Etnografija“, kurią 2022 m. išleido Lietuvos Nacionalinis muziejus. Nuo 2018 m. Upynos liaudies amatų muziejus – Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus filialas. Dabar muziejus laikinai uždarytas vyksta remonto darbai, pradėjus veikti – informuosime. Ir dar viena ypatinga sukaktis. Muziejaus įkūrėjas K. Lovčikas su Vaidilute š. m. balandžio 26 dieną švęs deimantines vestuves (60 metų kartu).

Linkime tvirtos sveikatos ir dar daug kūrybingų metų saugant mūsų krašto istoriją ir etninę kultūrą.💐❤️