Virginijaus Kašinsko kūrybos paroda „PRAEITIES ATMINTIS”

By 2024-07-09Parodos, Renginys

  Virginijaus Kašinsko kūrybos paroda „PRAEITIES ATMINTIS” kviečia žiūrovus į paslaptingą kelionę lietuvių mitologijos pasaulyje, išreikštą tapybos ir skulptūros kūriniuose. Autorius remdamasi lietuvių mitologija, atskleidžia senovės dievų ir deivių simboliką, jų ryšį su gamta ir žmogaus egzistencijos prasmę. Menininkas puikiai moka užčiuopti šias paslaptingas gijas ir jas atgaivinti bei įbūtinti.
Dailininkas akcentuoja kultūrinės atminties svarbą, išsaugant tautos istoriją ne vien raštu, protėvių kalba, tačiau ir simbolių bei vaizdinių išraiška. Mitologinės būtybės V. Kašinsko tapyboje įgyja dievų ir deivių pavidalus. Jie tarsi amžinai gyva Lietuvos dvasia, išlikusi nepaisant istorinių permainų, invazijų, okupacijų ir politinių, socialinių bei religinių pokyčių. Visa tai liudija lietuvių prigimtinės kultūros gyvastingumą – gyvatą, kuri per šimtmečius buvo perduodama iš kartos į kartą pasąmonės vaizdais. Šiame kontekste tapytojui mitologinių dievų ir deivių paveikslai tampa kultūros istorijos tyrimo lauku, padedančiu suprasti, kaip lietuvių tauta ir jos kultūra išsaugojo savo tapatybę ir tradicijas, kartu prisitaikydama prie nuolat kintančios istorijos. Paroda atveria gilią lietuvių kultūros istoriją ir iškirtinį pasaulėvaizdį, kuriame dievai ir deivės esti gamtos globėjai ir žmogaus gyvenimo palydovai. Kiekvienas kūrinys kviečia žiūrovus apmąstyti savo santykį su praeitimi, gamta ir visata, sukuriant nepakartojamą patirtį ir gilų dvasinį ryšį su lietuvių kultūros istorija. Autorius parodoje „PRAEITIES ATMINTIS” kviečia žiūrovus ieškoti darnos tiek vidiniame pasaulyje, tiek santykiuose su žmogų supančia aplinka. Parodos autorius skatina žiūrovus apmąstyti savo gyvenimo prasmę, ryšį su gamta ir lietuvių prigimtinės kultūros paveldu. Tapytojo kūriniai atspindi ne tik lietuvių senąją kultūrą, bet ir jos gyvybingumą bei tęstinumą. Mitologiniai dievai ir deivės šiuose paveiksluose yra lietuvių prigimtinės kultūros nešėjai, simbolizuojantys tautos atsparumą ir gebėjimą išlaikyti savo tapatybę per amžių išbandymus.
Rita Banienė